אָבּוּק מתארח בתכנית הבוקר של "קשת", היה מגניב

נני טוהר פינקלשטיין, נירית צוק ורועי אוחנה, מספרים לתכנית הבוקר של "קשת" איך מתמודדים עם ילדים בחופשה.